Oriana Masternak laureatką stypendium „Kultura Odporna”

Dzięki krakowskiemu stypendium „Kultura Odporna” Oriana wraz z pianistką Justyną Danczowską jesienią zarejestruje miniatury Władysława Żeleńskiego.