New MUSIC / 24.11.2022 / Kraków

Details: https://www.amuz.krakow.pl/wydzialy/wydzial-ii-instrumentalny/katedra-instrumentow-detych-drewnianych-i-akordeonu-2/aktualnosci-22/na-drodze-do-nowej-harmonii-vi/