Prezentacja pracy doktorskiej

Prezentacja pracy doktorskiej pt. „Cinq Aquarelles, Le Lis Oisillon bleu Luciena Durosoira (1878-1955) jako studium impresjonistycznych poszukiwań dźwiękowych”

Przy fortepianie dr hab. Sławomir Cierpik.