Vivaldi with UP Chamber Orchestra / 29.05.2022 / Krakow

A. Vivaldi – Concerto Fot 4 violinsRV 580

Oriana Masternak – violin

Agnieszka Szejdewik – violin

Aleksandra Maria Steczkowska – violin

Fabio Salmeri – violin

UP Chamber Orchestra

Aleksander Mocek – harpsichord

Małgorzata Tęczyńska-Kęska – conductor